ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.มหาสารคาม