ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม