ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางปราณี รัตนธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์และปรัชญา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
คำสั่งโรงเรียน ปี 2558
ครูที่ปรึกษา
แผนการจัดชั้นเรียน
นโยบายและจุดเน้น
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เกี่ยวกับนักเรียน
คนเก่งประจำปี
คนดีศรี น.พ.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านอยากให้โรงเรียนพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ความสะอาด
ห้องน้ำห้องส้วม
โรงอาหาร
น้ำดื่มน้ำใช้
ไฟฟ้า
อินเทอร์เน็ต
ระเบียบวินัยนักเรียน
การเรียนการสอน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/10/2015
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 402523
Page Views 564424
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 10 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกฤษ อัยยะ (โจ)
ปีที่จบ : 2526   รุ่น :
ที่อยู่ : 6 ถนน ไอ2 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
เบอร์มือถือ : 081-9829757
อีเมล์ : thanagrid.i@indorama.net
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปาริฉัตร หมื่นไธสง (ป๊อป)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 9หมู่13บ.โนนเกษตร ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหสารคาม
เบอร์มือถือ : 0958189104
อีเมล์ : parichatlite@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุทธิดา ปัจจัยคา (ด้า)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 19 หมู่ 3 บ้านห้วยหิน ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
เบอร์มือถือ : 0894197930
อีเมล์ : damarkgot7@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส อัมพวรรณ์ งอนจำปา (อั้ม)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น :
ที่อยู่ : 33ม9 บ้านหนองบัวแดง ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
เบอร์มือถือ : 0833396129
อีเมล์ : uam_cs@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายเสฎฐวุฒิ ปะกายะ (ต้าร์)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 29
ที่อยู่ : 65 หมู่ที่ 6 บ้านหมากหม้อ ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
เบอร์มือถือ : 0843892965
อีเมล์ : sedthawutp32@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์จิรา นนทะศรี (มด)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 34
ที่อยู่ : 9 หมู่ 10 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
เบอร์มือถือ : 0956396071
อีเมล์ : Mod_cas@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสุทิน สุทธิเจริญ (ทิน)
ปีที่จบ : 2516   รุ่น : 2
ที่อยู่ : 111 หมู่ 3 บ้านหัวหนองคู ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
เบอร์มือถือ : 0862295868
อีเมล์ : su.tin111@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุปัญญา ไชยราช (แมว)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 26
ที่อยู่ : 36 ม.15 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : vitchanon_ch@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ อะนันทา ( จัก)
ปีที่จบ : 2518   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 1/1 หมู 2 ซอยไปรษณีย์ ถ.นาเชือก-บรบือ ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
เบอร์มือถือ : 0892737805
อีเมล์ : prajuka@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุษณารมณ์ บุญตาแสง (ต้วม)
ปีที่จบ : 2527   รุ่น :
ที่อยู่ : โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
เบอร์มือถือ : 0918255239
อีเมล์ : ussyshow@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม