ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 12 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์สมาน (โก้)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 29
ที่อยู่ : 4/9 ต.หนองเรือ อ.นาเือก จ.มหาสารคาม
เบอร์มือถือ : 0902499097
อีเมล์ : suksamanintamon@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศรัญญา สตานิคม (เฟิร์น)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 88 ม.16 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
เบอร์มือถือ : 0918677962
อีเมล์ : baifernsata@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกฤษ อัยยะ (โจ)
ปีที่จบ : 2526   รุ่น :
ที่อยู่ : 6 ถนน ไอ2 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
เบอร์มือถือ : 081-9829757
อีเมล์ : thanagrid.i@indorama.net
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปาริฉัตร หมื่นไธสง (ป๊อป)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 9หมู่13บ.โนนเกษตร ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหสารคาม
เบอร์มือถือ : 0958189104
อีเมล์ : parichatlite@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุทธิดา ปัจจัยคา (ด้า)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 19 หมู่ 3 บ้านห้วยหิน ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
เบอร์มือถือ : 0894197930
อีเมล์ : damarkgot7@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส อัมพวรรณ์ งอนจำปา (อั้ม)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น :
ที่อยู่ : 33ม9 บ้านหนองบัวแดง ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
เบอร์มือถือ : 0833396129
อีเมล์ : uam_cs@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายเสฎฐวุฒิ ปะกายะ (ต้าร์)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น :
ที่อยู่ : 65 หมู่ที่ 6 บ้านหมากหม้อ ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : sedthawutp32@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์จิรา นนทะศรี (มด)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 34
ที่อยู่ : 9 หมู่ 10 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
เบอร์มือถือ : 0956396071
อีเมล์ : Mod_cas@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสุทิน สุทธิเจริญ (ทิน)
ปีที่จบ : 2516   รุ่น : 2
ที่อยู่ : 111 หมู่ 3 บ้านหัวหนองคู ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
เบอร์มือถือ : 0862295868
อีเมล์ : su.tin111@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุปัญญา ไชยราช (แมว)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 26
ที่อยู่ : 36 ม.15 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : vitchanon_ch@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ อะนันทา ( จัก)
ปีที่จบ : 2518   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 1/1 หมู 2 ซอยไปรษณีย์ ถ.นาเชือก-บรบือ ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
เบอร์มือถือ : 0892737805
อีเมล์ : prajuka@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุษณารมณ์ บุญตาแสง (ต้วม)
ปีที่จบ : 2527   รุ่น :
ที่อยู่ : โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
เบอร์มือถือ : 0918255239
อีเมล์ : ussyshow@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม