ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางปราณี รัตนธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์และปรัชญา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
คำสั่งโรงเรียน ปี 2558
ครูที่ปรึกษา
แผนการจัดชั้นเรียน
นโยบายและจุดเน้น
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เกี่ยวกับนักเรียน
คนเก่งประจำปี
คนดีศรี น.พ.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านอยากให้โรงเรียนพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ความสะอาด
ห้องน้ำห้องส้วม
โรงอาหาร
น้ำดื่มน้ำใช้
ไฟฟ้า
อินเทอร์เน็ต
ระเบียบวินัยนักเรียน
การเรียนการสอน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/10/2015
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 402536
Page Views 564437
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประจักษ์ อะนันทา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพิชญ์สิรี พิไลวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา สุทธิธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจารุวรรณ โฉมเฉลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธรรมภรณ์ ปักกาเร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวคำไพ จะโนรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพิศ รินทะชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวชิรภรณ์ เทียบเพชร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิภาพร เทียบพิมพ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรชุมา บุตรคำโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเจริญ ปนะถา
ครูชำนาญการ

นางสาวจินตนา เกิดทะเล
ครูชำนาญการ

นางสาววิสุณีย์ ทศราช
ครู

นางกัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฏ
ครู

นางสาวเกษฎาภรณ์ คำมาตย์
ครูผู้ช่วย