ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 237) 15 มิ.ย. 60
บัญชีเงินเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2560 ชุดที่ 2 (อ่าน 56) 07 มิ.ย. 60
บัญชีเงินเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2560 ชุดที่ 1 (อ่าน 46) 07 มิ.ย. 60
บัญชีเงินเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ชุด 2 (อ่าน 54) 07 มิ.ย. 60
บัญชีเงินเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ชุด 1 (อ่าน 60) 07 มิ.ย. 60
กำหนดการส่งเอกสารงานวิชาการ (ขออนุมัติแผน/เงื่อนไขการติด ร/กำหนดการสอน) (อ่าน 60) 31 พ.ค. 60
เชิญศิษย์เก่า น.พ. ทุกท่าน..ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่าครับ (อ่าน 195) 20 เม.ย. 60
เชิญคุณครูโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ตอบแบบสอบถาม (อ่าน 133) 20 เม.ย. 60
บัญชีเงินเดือน ประจำเดือนเมษายน 2560 ชุดที่ 2 (อ่าน 170) 20 เม.ย. 60
บัญชีเงินเดือน ประจำเดือนเมษายน 2560 ชุดที่ 1 (อ่าน 82) 20 เม.ย. 60
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล (อ่าน 216) 14 ก.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนจำแนกตามห้องเรียน ระดับชั้น ม.4 (อ่าน 482) 12 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนจำแนกตามห้องเรียน ระดับชั้น ม.1 (อ่าน 560) 12 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนจำแนกตามห้องเรียน ระดับชั้น ม.6 (อ่าน 955) 12 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนจำแนกตามห้องเรียน ระดับชั้น ม.5 (อ่าน 912) 12 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนจำแนกตามห้องเรียน ระดับชั้น ม.3 (อ่าน 1080) 11 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนจำแนกตามห้องเรียน ระดับชั้น ม.2 (อ่าน 821) 11 พ.ค. 59
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรระดับ ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 433) 21 มี.ค. 59
รายงานโครงการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพเสริมสร้างวินัยนักเรียน (อ่าน 460) 03 ก.พ. 59
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 440) 16 ม.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 502) 13 ม.ค. 59
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงฝึกงานประเภทคหกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พานิชยกรรม (อ่าน 438) 27 ธ.ค. 58
การรับสมัครนักเรียนสอบ SPK-TEST (อ่าน 1096) 23 ธ.ค. 58
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการโรงเรียน (อ่าน 471) 22 ธ.ค. 58
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๕๙ (อ่าน 394) 30 พ.ย. 58
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน (๗๒.๑๒.๑๔.๐๖) โดยวิธีประกวดราคาอิเ (อ่าน 396) 30 พ.ย. 58
ร่างขอบเขตของงานการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318ล./55-ก ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 524) 24 พ.ย. 58