ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางปราณี รัตนธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์และปรัชญา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
คำสั่งโรงเรียน ปี 2558
ครูที่ปรึกษา
แผนการจัดชั้นเรียน
นโยบายและจุดเน้น
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เกี่ยวกับนักเรียน
คนเก่งประจำปี
คนดีศรี น.พ.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านอยากให้โรงเรียนพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ความสะอาด
ห้องน้ำห้องส้วม
โรงอาหาร
น้ำดื่มน้ำใช้
ไฟฟ้า
อินเทอร์เน็ต
ระเบียบวินัยนักเรียน
การเรียนการสอน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/10/2015
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 402539
Page Views 564440
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 53) 15 มิ.ย. 60
บัญชีเงินเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2560 ชุดที่ 2 (อ่าน 25) 07 มิ.ย. 60
บัญชีเงินเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2560 ชุดที่ 1 (อ่าน 23) 07 มิ.ย. 60
บัญชีเงินเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ชุด 2 (อ่าน 23) 07 มิ.ย. 60
บัญชีเงินเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ชุด 1 (อ่าน 27) 07 มิ.ย. 60
กำหนดการส่งเอกสารงานวิชาการ (ขออนุมัติแผน/เงื่อนไขการติด ร/กำหนดการสอน) (อ่าน 28) 31 พ.ค. 60
เชิญศิษย์เก่า น.พ. ทุกท่าน..ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่าครับ (อ่าน 158) 20 เม.ย. 60
เชิญคุณครูโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ตอบแบบสอบถาม (อ่าน 108) 20 เม.ย. 60
บัญชีเงินเดือน ประจำเดือนเมษายน 2560 ชุดที่ 2 (อ่าน 83) 20 เม.ย. 60
บัญชีเงินเดือน ประจำเดือนเมษายน 2560 ชุดที่ 1 (อ่าน 67) 20 เม.ย. 60
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล (อ่าน 199) 14 ก.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนจำแนกตามห้องเรียน ระดับชั้น ม.4 (อ่าน 461) 12 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนจำแนกตามห้องเรียน ระดับชั้น ม.1 (อ่าน 536) 12 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนจำแนกตามห้องเรียน ระดับชั้น ม.6 (อ่าน 934) 12 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนจำแนกตามห้องเรียน ระดับชั้น ม.5 (อ่าน 884) 12 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนจำแนกตามห้องเรียน ระดับชั้น ม.3 (อ่าน 1060) 11 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนจำแนกตามห้องเรียน ระดับชั้น ม.2 (อ่าน 802) 11 พ.ค. 59
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรระดับ ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 408) 21 มี.ค. 59
รายงานโครงการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพเสริมสร้างวินัยนักเรียน (อ่าน 426) 03 ก.พ. 59
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 421) 16 ม.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 464) 13 ม.ค. 59
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงฝึกงานประเภทคหกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พานิชยกรรม (อ่าน 418) 27 ธ.ค. 58
การรับสมัครนักเรียนสอบ SPK-TEST (อ่าน 1039) 23 ธ.ค. 58
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการโรงเรียน (อ่าน 455) 22 ธ.ค. 58
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๕๙ (อ่าน 375) 30 พ.ย. 58
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน (๗๒.๑๒.๑๔.๐๖) โดยวิธีประกวดราคาอิเ (อ่าน 378) 30 พ.ย. 58
ร่างขอบเขตของงานการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318ล./55-ก ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 506) 24 พ.ย. 58