ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
24 มี.ค.2559 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ม.3, ม.6
วันที่ 24 มีนาคม 2559 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีท่าน ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นประธานพิธี
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2559,10:54   อ่าน 1097 ครั้ง