ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ (Open House)
11 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ (Open House) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนสู่สาธารณชน
และเชิญโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมาเยี่ยมชมกิจกรรมตลอดทั้งวัน
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2559,12:56   อ่าน 1839 ครั้ง