ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนจาก สพม.26
3 กุมภาพันธ์ 2559  ท่าน ศน.นวพรรดิ  นามพุทธา และ ศน.เอมอร  จันทนนตรี  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2559,18:42   อ่าน 1036 ครั้ง