ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางปราณี รัตนธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์และปรัชญา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
คำสั่งโรงเรียน ปี 2558
ครูที่ปรึกษา
แผนการจัดชั้นเรียน
นโยบายและจุดเน้น
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เกี่ยวกับนักเรียน
คนเก่งประจำปี
คนดีศรี น.พ.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านอยากให้โรงเรียนพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ความสะอาด
ห้องน้ำห้องส้วม
โรงอาหาร
น้ำดื่มน้ำใช้
ไฟฟ้า
อินเทอร์เน็ต
ระเบียบวินัยนักเรียน
การเรียนการสอน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/10/2015
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 402532
Page Views 564433
ภาพกิจกรรม

11 เมษายน 2559 ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 1/2559 และสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพร
( จำนวน 62 รูป / ดู 1184 ครั้ง )
24 มี.ค.2559 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ม.3, ม.6
( จำนวน 39 รูป / ดู 958 ครั้ง )
11 มีนาคม 2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนที่จะจบชั้น ม.3 และ ม.6
( จำนวน 66 รูป / ดู 1704 ครั้ง )
กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ (Open House)
( จำนวน 68 รูป / ดู 1598 ครั้ง )
การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 5
( จำนวน 39 รูป / ดู 808 ครั้ง )
รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนจาก สพม.26
( จำนวน 26 รูป / ดู 901 ครั้ง )
พิธียกเสาเอก-เสาโทการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล/55ก
( จำนวน 40 รูป / ดู 1535 ครั้ง )
พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลที่ 3 โครงงานคณิตศาสตร์ New Square Root Method จากสมาคมคณิตศาสต
( จำนวน 12 รูป / ดู 515 ครั้ง )
ต้อนรับ รองผู้อำนวยการปริญญา โพธิราช
( จำนวน 44 รูป / ดู 1134 ครั้ง )
ค่ายต้นกล้าตากล้องท่องไปในนาเชือก
( จำนวน 28 รูป / ดู 697 ครั้ง )
กิจกรรมค่ายภาษาสู่อาเซียน
( จำนวน 46 รูป / ดู 1432 ครั้ง )
Merry Christmas
( จำนวน 56 รูป / ดู 1561 ครั้ง )