ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางปราณี รัตนธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์และปรัชญา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
คำสั่งโรงเรียน ปี 2558
ครูที่ปรึกษา
แผนการจัดชั้นเรียน
นโยบายและจุดเน้น
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เกี่ยวกับนักเรียน
คนเก่งประจำปี
คนดีศรี น.พ.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านอยากให้โรงเรียนพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ความสะอาด
ห้องน้ำห้องส้วม
โรงอาหาร
น้ำดื่มน้ำใช้
ไฟฟ้า
อินเทอร์เน็ต
ระเบียบวินัยนักเรียน
การเรียนการสอน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/10/2015
ปรับปรุง 24/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 375307
Page Views 520935
ภาพกิจกรรม

11 เมษายน 2559 ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 1/2559 และสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพร
( จำนวน 62 รูป / ดู 1034 ครั้ง )
24 มี.ค.2559 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ม.3, ม.6
( จำนวน 39 รูป / ดู 809 ครั้ง )
11 มีนาคม 2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนที่จะจบชั้น ม.3 และ ม.6
( จำนวน 66 รูป / ดู 1493 ครั้ง )
กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ (Open House)
( จำนวน 68 รูป / ดู 1406 ครั้ง )
การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 5
( จำนวน 39 รูป / ดู 721 ครั้ง )
รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนจาก สพม.26
( จำนวน 26 รูป / ดู 789 ครั้ง )
พิธียกเสาเอก-เสาโทการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล/55ก
( จำนวน 40 รูป / ดู 1365 ครั้ง )
พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลที่ 3 โครงงานคณิตศาสตร์ New Square Root Method จากสมาคมคณิตศาสต
( จำนวน 12 รูป / ดู 464 ครั้ง )
ต้อนรับ รองผู้อำนวยการปริญญา โพธิราช
( จำนวน 44 รูป / ดู 994 ครั้ง )
ค่ายต้นกล้าตากล้องท่องไปในนาเชือก
( จำนวน 28 รูป / ดู 629 ครั้ง )
กิจกรรมค่ายภาษาสู่อาเซียน
( จำนวน 46 รูป / ดู 1287 ครั้ง )
Merry Christmas
( จำนวน 56 รูป / ดู 1454 ครั้ง )