ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางปราณี รัตนธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์และปรัชญา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
คำสั่งโรงเรียน ปี 2558
ครูที่ปรึกษา
แผนการจัดชั้นเรียน
นโยบายและจุดเน้น
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เกี่ยวกับนักเรียน
คนเก่งประจำปี
คนดีศรี น.พ.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านอยากให้โรงเรียนพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ความสะอาด
ห้องน้ำห้องส้วม
โรงอาหาร
น้ำดื่มน้ำใช้
ไฟฟ้า
อินเทอร์เน็ต
ระเบียบวินัยนักเรียน
การเรียนการสอน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/10/2015
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 402547
Page Views 564448
คำสั่งโรงเรียน ปี 2558
คำสั่งที่ 413/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างบ้านนักเรียน
คำสั่งที่ 415/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
คำสั่งที่ 419/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน
คำสั่งที่ 428/2558 เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558
คำสั่งที่ 433/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2558
คำสั่งที่ 434/2558 เรื่องแต่งตั้งเวรยาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
คำสั่งที่ 435/2558 เรื่องผู้ตรวจเวรยาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
คำสั่งที่ 446/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน
คำสั่งที่ 452/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษศึกษาดูงาน
คำสั่งที่ 453/58 เรื่องแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
คำสั่งที่ 455/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนสมัครและสอบคัดเลือกเด็กดีมีที่เรียน มรม.
คำสั่งที่ 465/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการทัศนศึกษา ระดับ ม.3
คำสั่งที่ 467/2558 เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานพิธีถวายราชสดุดี
คำสั่งที่ 555/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 653.95 KB
คำสั่งที่ 059/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธียกเสาเอก-เสาโทอาคารเรียน 318ล/55ก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 263.72 KB