ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน

ทุ่งนาครอบด้วยจั่วล้อมรอบด้วยเกลียวเชือก


ความหมาย
  
จั่วเป็นสัญลักษณ์ของอีสานบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง
ทุ่งนาหมายถึงความอุดมสมบูรณ์
เกลียวเชือก หมายถึงความสมัครสมานสามัคคีอักษรย่อของโรงเรียน :  น.พ.


สีประจำโรงเรียน :  ม่วง - เหลือง


ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นราชพฤกษ์